320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41'inci Maddesi

Piyango Tertip ve Çekiliş Düzenleme Hakkı

 

Madde 41:

Türkiye'de karşılığı nakit olmak üzere, şans oyunlarını planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı İdareye aittir. Özel kanunların hükümleri saklıdır.

 

Doğrudan veya bir mal ve hizmetin satışı nedeniyle, bedelli ya da bedelsiz bilet, kupon, iştirak numarası veya her ne şekilde olursa olsun katılım hakkı verilerek karşılığı nakit olmayan her türlü eşya ve benzeri piyango ve çekiliş tertip edilebilmesi için İdareden izin alınması zorunludur.

Bu maddenin uygulanması yönünden nakit ve nakit hükmünde sayılanlar ile izin kapsamı dışında tutulacak düzenlemeler ve ikramiye, ödül, promosyon gibi adlar altında katılımcılara yapılacak teslimatlar İdare tarafından hazırlanacak ve Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Bu madde hükümlerini ihlal edenlerin bu faaliyetleri ile bunlara ilişkin ilan ve reklamları, İdarenin talebi üzerine, mahallin en büyük mülki amiri tarafından durdurularak, bu faaliyetlere ait bilet, kupon, iştirak numarası ve benzerleri toplatılır. İhlalin radyo ve televizyon yayın kuruluşları tarafından yapılması halinde, İdarenin başvurusu üzerine bu tür yayınları içeren programlar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından durdurulur.

***Karşılığı Nakit Olmayan piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik'in 2-f maddesi gereğince:

Katılım şartını yerine getiren bir kişiye verilecek olan ikramiyenin rayiç bedeli KDV dahil 81,36.-TL (2017 yılı için) ve altında olan düzenlemeler İdaremiz izin ve denetimi dışında bulunmaktadır.